„Pirmoji kuprinė“ plečia savo veiklą – prisidės prie pagalbos Ukrainos vaikams


Jau šeštuosius metus Vilniaus Tarptautinio Rotaract klubo (VIRACT) sėkmingai organizuojamas socialinis projektas „Pirmoji kuprinė“ šiemet bus kitoks.

Reaguodama į esamą situaciją, projekto komanda nusprendė rinkti paramą irdovanoti mokyklines kuprines Lietuvoje esantiems Ukrainos moksleiviams, nes būtentjiems šiuo metu pagalbos reikia labiausiai.

Projektas startuoja anksčiau nei įprastai

Socialinio projekto ,,Pirmoji kuprinė“, inicijuoto dar 2016 m., kasmetinis tikslas –padovanoti visą reikalingą mokyklinį inventorių būsimiems pirmokams, kurie auganepasiturinčiose ir socialinę riziką patiriančiose šeimose. Tokiu būdu siekiama bentdaliai vaikų suteikti galimybę pradėti pirmąją klasę iškelta galva ir pasitikint savimižengti pirmuosius žingsnius mokslo pasaulyje.

Šiais metais „Pirmoji kuprinė“ transformuoja savo misiją – į projekto apimtį įtraukia ir įLietuvą atvykusius Ukrainos vaikus.

„Norime, kad neapsakomą žiaurumą ir baimę patyrę moksleiviai iš Ukrainos, atvykę įmūsų šalį kuo greičiau įsilietų į „normalaus“ gyvenimo vėžes ir turėtų visas jųmokymuisi reikalingas priemones“, – teigia projekto „Pirmoji kuprinė“ komandos narė,Vilniaus Tarptautinio Rotaract klubo prezidentė Greta Šadauskytė. Ji priduria, kadorganizatoriai nepamiršta savo kasmetinio tikslo: „Ir toliau rinksime pinigusnepasiturinčių bei socialinę riziką patiriančių šeimų Lietuvoje vaikams, ir įprastatvarka – prieš prasidedant naujiems mokslo metams – kuprines išdalinsime mūsųbūsimiems pirmokams“.

Kuprinėje reikalingiausias inventorius

Projekto komanda jau pradėjo rinkti lėšas, už kurias yra užsakomos irsukomplektuojamos kanceliarinės prekės, reikalingos skirtingo amžiaus moksleiviams.

Ukrainiečiams skirtos kuprinės organizuojamos trims amžiaus grupėms – pradiniųklasių moksleiviui, vidurinių klasių moksleiviui ir gimnazistui. Jos bus pripildytosreikalingu mokykliniu inventoriumi – rašymo priemonėmis, dažais, sąsiuviniais,skaičiuotuvais ir kitais reikmenimis.

Pilnai paruoštos kuprinės, bendradarbiaujant su visuomenine organizacija „Gelbėkitvaikus“, bus įteikiamos tiems Ukrainos vaikams, kuriems jų labiausiai reikia.

„Šiandien Vilniuje jau turime apie 700 moksleivių iš Ukrainos, laukiančių galimybės eiti įmokyklą, ir šis skaičius nesustoja augti – kiekvieną savaitę atvyksta po 200–300 vaikų,kuriems privalome suteikti ramybę ir saugumą. Džiaugiamės, kadbendradarbiaudami su tokiomis iniciatyvomis kaip „Pirmoji kuprinė“, galime Ukrainosvaikus aprūpinti reikalingiausiu mokykliniu inventoriumi ir tokiu būdu užtikrinti greitąbei sklandų grįžimą prie jiems įprastos veiklos – mokymosi“, – sako „Gelbėkit vaikus“generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė.

Prisidėti gali kiekvienas

Projekto „Pirmoji kuprinė“ organizatoriai atkreipia dėmesį, kad prie šios socialinėsiniciatyvos gali prisidėti kiekvienas norintis fizinis ar juridinis asmuo.

Tai galima padaryti atlikus tiesioginį pavedimą į Vilniaus Tarptautinio Rotaract klubobanko sąskaitą LT817300010170517420, įmokos paskirtyje įrašius „Pirmoji kuprinė“ arba paaukojant pinigus aukok.lt platformoje projektui „Pirmoji kuprinė“ - https://www.aukok.lt/projektai/Pirmoji-Kuprine

Daugiau informacijos apie projektą Facebook paskyroje https://www.facebook.com/Pirmojikuprine arba interneto svetainėje www.viract.lt/pirmojikuprine.